eфикасније правосуђе
доступна правда
!

Пет питања на које чекамо одговор

  1. 94% изабраних судија у Републици Србији у последњих 2 године су лица која нису завршила почетну обуку за судије. Зашто?
  2. Правосудна академија Републике Србије сваке године уписује у просеку 25 полазника обуке за будуће судије и заменике јавних тужилаца (правосудне функционере), који се бирају на јавном конкурсу и пријемном испиту. Полазници Правосудне академије примају плату из буџета Правосудне академије, који на годишњем нивоу износи 3,35 милиона евра.Ипак, лица која заврше обуку Правосудне академије се не бирају на правосудне функције, већ се за ова важна места бирају лица без завршене званичне обуке. Зашто?
  3. Националном стратегијом за реформу правосуђа за период од 2013-2018. године, коју је усвојила Народна скупштина Републике Србије, предвиђено је да завршена почетна обука на Правосудној академији буде услов за ступање на функцију. Зашто се Национална стратегија не спроводи?
  4. Велика већина европских држава већ деценијама своје судије и тужиоце обучава на правосудним академијама. Зашто то није случај у Србији?
  5. У овом тренутку постоји 67 свршених полазника Правосудне академије који нису изабрани на правосудне функције иако је у њихову обуку уложен велики новац. Зашто?

ОДГОВОРНОСТ ЗА ИЗБОР ПРАВОСУДНИХ ФУНКЦИОНЕРЕРА ИМАЈУ НАЈВИШЕ СУДИЈСКО ТЕЛО ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА (ВСС) И НАЈВИШЕ ТУЖИЛАЧКО ТЕЛО ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА (ДВТ).

ВРЕМЕ ЈЕ ДА СЕ НА ПАВОСУДНУ ФУНКЦИЈУ ДОЛАЗИ ПО ЈАСНИМ, ОБЈЕКТИВНИМ И МЕРЉИВИМ КРИТЕРИЈУМИМА

 

Погледајте нашу Анализу новог система избора судија у Републици Србији.

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ (БЕЗ ЗАВРШЕНЕ ОБУКЕ)
90%
КАНДИДАТИ СА ЗАВРШЕНОМ ОБУКОМ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ
6%
КАНДИДАТИ ИЗВАН ПРАВОСУЂА (БЕЗ ЗАВРШЕНЕ ОБУКЕ)
4%

избор судија у бројевима

99
Судијски помоћници
99
Полазници Правосудне академије
99
Кандидати ван правосуђа

Национална стратегија за рефоруму правосуђа за период од 2013-2018. г.

стварају правну сигурност и независност носилаца правосудних функција чија професионална каријера ће зависити само од резултата њиховог рада. Правосудна академија се успоставља као обавезан услов за први избор носилаца правосудних функција, како би се обезбедила објективност избора.
Национална стратегија за реформу правосуђа 2013.-1018.
Национална стратегија за реформу правосуђа 2013.-1018.
Јасни, објективни, транспарентни и унапред утврђени критеријуми и процес избора напредовања и одговорности носилаца правосудних функција унапређују поверење грађана у правосудни систем,  
Национална стратегија за реформу правосуђа
Национална стратегија за реформу правосуђа

Последње

Удружење тужилаца Србије (УТС) да не вређа и не врши притисак на Алумни клуб
Удружење тужилаца Србије (УТС) да не вређа и не врши притисак на Алумни клуб
мај 23, 2017
Алумни клуб ПА трпи притиске и увреде од Удружења тужилаца Србије (УТС), удружења блиског ДВТ-у, које су пласиране кроз писмо члана Управног одбора УТС-а, потписаног у том својству, господи
Уставни суд да обусатави избор 27 јавнотужилачка функционера
Уставни суд да обусатави избор 27 јавнотужилачка функционера
мај 23, 2017
Алумни клуб Правосудне академије је данас 23.05.2017. године тражио од Уставног суда да донесе меру мојом ће обуставити поступак избора 27 заменика јавних тужилаца у тужилаштвима широм Србиј
Посланици, не гласајте за сумњиве предлоге
Посланици, не гласајте за сумњиве предлоге
мај 12, 2017
Саопштење поводом избора тужилаца и заменика јавних тужилаца у Народној скупштини Народни посланици на текућој седници Народне скупштине РС, нажалост, могу да одлучују само о оним кандидати

Крајње је време