Удружење тужилаца Србије (УТС) да не вређа и не врши притисак на Алумни клуб

Удружење тужилаца Србије (УТС) да не вређа и не врши притисак на Алумни клуб

Саопштења
Алумни клуб ПА трпи притиске и увреде од Удружења тужилаца Србије (УТС), удружења блиског ДВТ-у, које су пласиране кроз писмо члана Управног одбора УТС-а, потписаног у том својству, господина Д. Ј. у коме се ми називамо скупљачима секундарних сировина и алуминијума, оптужујемо се да смо основани са циљем да се формира паралелно удружење УТС-у и удружењу судија и наводи се да је добро што је Правосудна академија почела да бива профитабилно предузеће и да чисти Србију, а не само да троши државна средства, те нам се “топло пропоручује” да се посаветујемо са, између осталог, УТС-ом и др Гораном Илићем. Овакве увреде и притисак су реакција на наша настојања да јавност обавештавамо о свим сумњивим дешавањима у избору јавнотужилачких функционера и зато што тренутно у преко 50 јавних тужилаштава и преко…
Опширније
Уставни суд да обусатави избор 27 јавнотужилачка функционера

Уставни суд да обусатави избор 27 јавнотужилачка функционера

Саопштења
Алумни клуб Правосудне академије је данас 23.05.2017. године тражио од Уставног суда да донесе меру мојом ће обуставити поступак избора 27 заменика јавних тужилаца у тужилаштвима широм Србије које тренутно спроводи Државног већа тужилаца (ДВТ). Ова мера је неопходна како би се ДВТ спречио да противно Закону о јавном тужилаштву спроведе текуће конкурсе и она би трајала док Уставни суд не оконча поступак оцене законитости Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први пут бира („Службени гласник РС“, бр. 80/16) који је у току пред овим судом. ДВТ је упознат да је наведени Правилник оспорен, након ког сазнања у просеку једном месечно расписује конкурсе за јавнотужилачке функционере, не би ли пре одлуке суда у сумњивом поступку…
Опширније
Посланици, не гласајте за сумњиве предлоге

Посланици, не гласајте за сумњиве предлоге

Саопштења
Саопштење поводом избора тужилаца и заменика јавних тужилаца у Народној скупштини Народни посланици на текућој седници Народне скупштине РС, нажалост, могу да одлучују само о оним кандидатима за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца које је предложило Државно веће тужилаца (ДВТ), а не и о другим кандидатима ученсицима конкурса. Међу непредложеним кандидатима се управо налазе најбољи кандидати, они који имају максималне оцене у поступку пред ДВТ, али и много боље факултетске оцене од предложених кандидата, али ови кандидати немају право жалбе, нити јавност зна за њих. Тражимо да ДВТ објасни: По ком објективном критеријуму је бољи кандидат који има просек 6,58 на студијама на факултету од кандидата који има оцену 9,17? Зашто у занемарљивом проценту ДВТ предлаже кандидате који су поред правосудног испита завршили и Правосудну академију, а и кад…
Опширније
Повереник за информације од јавног значаја поништио решење ДВТ

Повереник за информације од јавног значаја поништио решење ДВТ

Саопштења
НЕТРАНСПАРЕНТНО ПОСТУПАЊЕ ДВТ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА О КОЈИМА ЋЕ СКУПШТИНА СРБИЈЕ РАСПРАВЉАТИ 11. МАЈА 2017. ГОДИНЕ Повереник за информације од јавног значаја усвојио је 25.4.2017. жалбу тражиоца информације Бојана М. Петковића, потпредседника Алумни клуба Правосудне  академије, па поништио решење ДВТ и наложио ДВТ да без одлагања  достави просечне факултетске оцене за 17 кандидата о чијем избору на место заменика јавних тужилаца ће Народна скупштина одлучивати на седници заказаној за четвртак 11. мај 2017. године. Повереник Р. Шабић сматра да се ДВТ неосновано позвао на право на приватност ових кандидата одбијајући захтев тражиоца, будући да избор носилаца јавнотужилачке функције ''има прворазредни значај не само за учеснике тог процеса него и за најширу јавност'', те да би доступност тражених информација допринело унапређењу мера за отклањање евентуалних пропуста убудуће. Алумни…
Опширније
Саопштење поводом учесталих расписивања огласа за заменике јавних тужилаца

Саопштење поводом учесталих расписивања огласа за заменике јавних тужилаца

Саопштења
Државно веће тужилаца (ДВТ) је данас (31. марта 2017. године) објавило још један оглас за избор заменика јавних тужилаца, што је други оглас објављен у последњих месец дана. Питамо се шта је узрок оваквом ужурбаном и честом расписивању огласа за укупно 26 места у јавним тужилаштвима у Србији, и то у ситуацији, када ни претдходни процес избора 17 заменика јавних тужилаца није окончан. Чини се да ДВТ овако поступа знајући да је Правилник о избору земеника јавних тужилаца (пун назив: Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за земеника јавног тужиоца који се први пут бира) оспорен од стране Алумни клуба Правосудне академије пред Уставним судом, јер садржи одредбе очито противне Закону о јавном тужилаштву и покушава да тестирање кандидата, на које…
Опширније
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА: КОНКУРС ЗА 58 СУДИЈA КАО МАЊКАВОСТ НА ДРЖАВНОМ НИВОУ

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА: КОНКУРС ЗА 58 СУДИЈA КАО МАЊКАВОСТ НА ДРЖАВНОМ НИВОУ

Саопштења
Заштитник грађана објавио је 15. марта 2017. године Редовни годишњи извештај за 2016. годину. Заштитник грађана (ЗГ) међу четири највеће ''Мањкавости на државном нивоу'' у ресору правде наводи то што је Високи савет судства након почетка примене Закона о допунама Закона о судијама огласио избор за већи број судија упркос томе што није донео предвиђени правилник о програму и начину полагања испита за кандидате за судију. ЗГ сматра да објављивање огласа у тој ситуацији ''оправдано доводи у сумњу мотиве'' којима се ВСС руководио објављујући огласе, те истиче да ''арбитрарност и произвољност не смеју наћи место ни у једној фази изборног поступка''. ЗГ закључује да је овакво објављивање огласа могло да има далекосежне последице и да додатно наруши поверење грађана у рад судова, али су након реаговања стручне јавности огласи поништени.…
Опширније
ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АЛУМНИ КЛУБА

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АЛУМНИ КЛУБА

Саопштења
Дана 24. фебруара 2017. године одржана је ванредна Скупштина Алумни клуба на којој је донет нови Статут и изабрано новно руководство. ЗАКЉУЧЦИ СКУПШТИНЕ Сви присутни су се сложили да чињеница да данас већина чланова Алумни клуба нису на правосудним функцијама јасно говори о незавидном положају корисника почетне обуке Правосудне академије. Скупштина је сазвана након што су ДВТ, односно ВСС, уз пробијање законских рокова донели Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први пут бира, односно Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира и након што је ДВТ предложио прве кандидате за заменике јавних тужилаца по новодонесеном правилнику. Јасно је да ова два најважнија правосудна…
Опширније
Фингирање стручности судија

Фингирање стручности судија

Саопштења
У петак, 17. фебруара 2017. године, Високи савет судства (ВСС) објавио је базу питања за писани тест којим се утврђује стручност и оспособљеност кандидата за прву судијску функцију у основним и прекршајним судовима. Објављивањем питања унапред, од којих ће на тесту бити 50, обесмишљава се објективност избора судија, јер се не тестира њихова стручност већ меморисање одавно познатих питања и одговора. Знатан део објављених питања је баналан. Циљ оваквог система јесте да већина кандидата постигне исти, максимални број поена, па да пресудан за избор судија буде усмени разговор са кандидатима пред члановима ВСС. Тиме би ВСС, као ранијих година, дискреционо и потпуно произвољно одлучивао којег ће 'пожељног' кандидата предложити Народној скупштини за избор за судију, на бази веома сумњивих критеријума. Пример за то јесте конкурс из 2014, када је ВСС…
Опширније
Обавештење о ванредној Скупштини

Обавештење о ванредној Скупштини

Саопштења
У складу са чланом 10 ст. 2 и 3 Статута удружења Алумни клуба Правосудне академије, сазивам ванредну Скупштину на образложен предлог Извршног одбора, која ће бити одржана дана 24.02.2017. године у 16:​0​0 часова у великој сали Правосудне академије у Београду, Теразије 41. Имајући у виду положај у којем се налазимо, те неизвесност која нам предстоји у наредном периоду, неопходно је да заузмемо заједнички став о питањима која се намећу као нужна за решавање нашег положаја. Због најширег консензуса и значаја питања неопходно је да се појавимо у што већем броју, како би евентуалне одлуке које се донесу одражавале заједнички став Алумни клуба Правосудне академије. Дневни ред скупштине биће достављен члановима Алумни клуба накнадно. Информацију о одржавању ​С​купштине поделите са осталим колегама из генерација због кратког временског периода до заказане седнице. Тијана Леваков Вермезовић…
Опширније
Поднете иницијативе Уставном суду

Поднете иницијативе Уставном суду

Саопштења
Алумни клуб Правосудне академије је у складу са Одлуком Скупштине Алумни клуба од 30. октобра 2016. године заједно са Удружењем за заштиту уставности и законитости поднео Уставном суду Иницијативу за оцену законитости Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судије који се први пут бира (Сл. гласник РС, бр. 94/2016 од 24. новембра 2016. године), као и Иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости Правилника о критеријумима и мерлима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први пут бира („Службени гласник РС“, бр. 80/2016). Поред јавних иступа у којима је најширој јавности предочено да норме садржане у правилницима Високог савета судства и Државног већа тужилаца садрже решења о избору судија и заменика јавних…
Опширније