Организација Aлумни клуба

Home / Организација Aлумни клуба

Организација Алумни клуба

Скупштина је највиши орган Удружења и чине сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње и доноси план и програм рада и одлучује у стварима у оквиру надлежности прописане Статутом.

Скупштина Алумни клуба 2019. године на Златибору

Скупштина Алумни клуба 2018. године у Вршцу
Скупштина АКПА 2017. године у Параћину
Скупштина Алумни клуба 2016. године у Сокобањи

Председништво је највиши орган одлучивања у Удружењу између две седнице Скупштине који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом. Председништво бира из редова својих чланова председника и потпредседнике Председништва на период од 1 године, који представљају Удружење , руководе радом Председништва, врше распоред послова и задатака члановима Председништва. Председништво поред тога што организује редовно обављање делатности Удружења, доноси фиансијске одлуке, поверава посебне послове појединим члановима Удружења, врши пријем у чланство Удружења,  доноси одлуку о престанку чланства члана у Удружењу.

судија Синиша Трифуновић, председник

судија Александар Коцић, потпредседник (биографија)

Милош Секулић, потпрeдседник

Велибор Војводић, потпредседник

судија Дејан Миловановић, члан

Марко Цветановић, члан

Марта Радошевић, члан

Наташа Јовановић, члан

Координатори за апелације помажу у комуникацији између Председништва и чланова удружења са подручја апелације, саветују Председништво и координирају рад Удружења на подручјима апелације. Постоји четири координатора за апелацију и то за подручје Апелационог суда у Крагујевцу, Апелационог суда у Нишу и Апелационог суда у Новом Саду. Мандат коориднатора за апелацију траје 1 годину.

Координатор за подручје Апелациног суда у Београду је потпредседник Велибор Војводић (8. генерација)

Координатор за подручје Апелационог суда у Новом Саду је потпредседник Милош Секулић (6. генерација)

Координатор за подручје Апелационог суда у Крагујевцу је Тијана Лакић (9. генерација)

Statut Udruzenja Alumni klub PA od 24.02.2017.