Саветовање АКПА 2017. Нове перспективе

Home / Актуелности / Саветовање АКПА 2017. Нове перспективе

Алумни клуб Правосудне академије организује Друго саветовање бивших и садашњих полазника у Хотелу Петрус у Параћину од 16-18. октобра 2017. године под називом “Нове перспективе”.

Актуелни тренутак у правосуђу је врло важан, посебно у светлу реформи правосуђа и текућих консултација о измени Устава Републике Србије. Зато је сусрет правника, судија и тужилаца, као и њихових будућих колега, прилика да се чују различита мишљења и открију нове перспективе. На скупу ће бити заступљени и судије и тужиоци највишег ранга, као и других струковних удружења, Министарства правде и Правосудне академије.

На скупу ће бити прилике да се прате предавања и да се чује дискусија о темама из кривичног права, из области коруптивних кривичних дела, затим злоупотребе права из области медија, о установи хипотеке у српском праву, као и питања из грађаснског и кривичног процесног права.

У току саветовања биће одржана и редовна годишња Скупштина АКПА.