Предлог измена Устава Републике Србије

Предлог измена Устава Републике Србије

Актуелности, Саопштења
Алумни клуб Правосудне академије је у сарадњи са Институтом за криминолошка и социолошка истраживања, Српским удружењем за кривичноправну теорију и праксу и Удружењем грађана Europius израдио "Анализу ЕУ стандарда и предлог могућих измена Устава" у оквиру Академске мреже за владавину права (ROLAN - Rule Of Law Academic Network) и тиме се одазвао позиву Министарства правде и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије који су спровели консулатације у вези са изменом Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе. Наш предлог измена Устава Републике Србије, као и предлоге осталих 14 учесника консултативног процеса можете видети на следећој Интернет адреси: http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/консултације-у-вези-са-изменом-устава-републике-србије-у-делу-који-се-односи-на-правосуђе.74.html?newsId=829 као и на Интернет адреси Министарства правде: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/16110/konsultacije-u-vezi-sa-izmenom-ustava-republike-srbije-u-delu-koji-se-odnosi-na-pravosudje.php
Опширније
Састанак са г. Радованом Лазићем: Отворимо јавну дебату о проблему

Састанак са г. Радованом Лазићем: Отворимо јавну дебату о проблему

Актуелности
Чланови Председништва Алумни клуба Синиша Трифуновић, Бојан Петковић, Стефан Петровић и Ива Марковић састали су се 5. јуна 2017. године са председником Управног одбора Удружења тужилаца Србије (УТС) и чланом Државног већа тужилаца (ДВТ) г. Радованом Лазићем. У исцрпном разговору г. Лазић је навео да УТС не стоји иза увредљивог писма упућеног Алумни клубу од стране члана УО УТС, већ да је то писмо има карактер писма појединца, те да УТС не жели да врши било какав притисак на спровођење анкете о стању у правосуђу Алумни клуба. Саговорници су се сложили да у правосуђу постоји врло велики проблем везан за избор тужилаца и судија, а који је настао након одлуке Уставног суда 2014. године којим су полазници Правосудне академије изгубили гаранције у погледу њиховог избора на правосудне функције које су…
Опширније
Представник Алумни клуба на конференцији ”Градови против корупције”

Представник Алумни клуба на конференцији ”Градови против корупције”

Актуелности
Дана 02.06.2017. године, у Београду, у Кући људских права и демократије, у организацији Бироа за друштвена истраживања, одржана је конференција на тему ''Градови против корупције'', на којој је присуствовала Јелена Видојевић, као представник Алуми Клуба Правосудне Академије. Конференцију је, испред Бироа за друштвена истраживања (БИРОДИ), отворио Зоран Гавриловић те је предочио да је у процесу интеграција Републике Србије Европској Унији, Агенција за борбу против корупције израдила модел Локалног Антикорупцијског Плана (ЛАП), те је увела обавезу израде и проведбе ЛАП-а на све јединице локалне самоуправе, који процес је тренутно у току. Конференцији су присуствовали и представник Агенције за борбу против корупције која је објаснила улогу Агенције за борбу против корупције на локалном нивоу, и представник Локалног антикорупцијског форума у Нишу (ЛАФ Ниш), која је презентовала модел локалног антикорупцијског плана који је…
Опширније
Чланови Алумни клуба на семинару о истрази злостављања

Чланови Алумни клуба на семинару о истрази злостављања

Актуелности
Чланови  Алумни   клуба   Правосудне академије Јована Добановачки и Милош Секулић су учествовали на семинару са темом „Ефикасна и делотворна истрага у погледу озбиљних навода о злостављању (међународни стандарди и пракса правосудних   органа   Републике   Србије)“. Семинар   је   одржан   01.   и   02.   јуна   2017.   године   у Београду у просторијама Аеро клуба, а организатор је био Београдски центар за људска права. Предавачи,   међу   којима   су   били   професори,   судије   Врховног   касационог   суда,   јавни   тужиоци, адвокати,  представници Заштитника  грађана  и Управе  за извршење  кривичних санкција су  указали учесницима на потребу препознавања злостављања као забрањене појаве, а акценат је био на заштити окривљених од злостављања које над њима спроводе полицијски службеници…
Опширније
Састанак у Високом савету судства

Састанак у Високом савету судства

Актуелности
Представници Алумни клуба Правосудне академије, председник Синиша Трифуновић, потпредседник Бојан Петковић, члан Председништва Ева Огњановић, састали су се 12. априла 2017. године у просторијама Високог савета судства са првим замеником председника Високог савета судства судијом Браниславом Горавицом. Судија Горавица је лице задужено за праћење спровођења програма почетне обуке на Правосудној академији. Током састанка је разговарано о почетној обуци за судије, о њеном спровођењу у судовима, условима у којима се обука обавља и о њеном унапређењу. Поред тога, представници Алумни клуба су изнели примедбе везане за Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата који се први пут бира (Правилник о избору судија), указали на његова решења која сматрају незаконитим и на потребу системског решавања проблема везаног за потпуну имплементацију идеје о Правосудној академији као тачки уласка…
Опширније
B92.net преноси ставове Алумни клуба Правосудне академије: “Избор без критеријума, не чуди неповерење у тужилаштва”

B92.net преноси ставове Алумни клуба Правосудне академије: “Избор без критеријума, не чуди неповерење у тужилаштва”

Актуелности
Интернет сајт www.b92.net је пренео ставове Алумни клуба Правосудне академије поводом актуелних огласа за избор заменика у Државном већу тужилаца. Можете приступити тексту на следећем кликом на следећи наслов"Избор без критеријума, не чуди неповерење у тужилаштва"  
Опширније
Округли сто Уставни положај судске власти

Округли сто Уставни положај судске власти

Актуелности
Центар за правосудна истраживања (ЦЕПРИС) у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, 4. априла 2017. године организовао је округли сто поводом представљања публикације „Уставни положај судске власти – анализа и препоруке за измене“, у Београду у Хотелу Москва, коме је у својству представника Алумни клуба ПА присуствовала Ива Марковић. На изузетно посећеном скупу учествовали су представници професуре, судства, јавног тужилаштва, адвокатуре, страних дипломатских мисија и невладиних организација. Аутори нацрта Анализе и препорука, проф. др Маријана Пајванчић, др Слободан Бељански и госпођа Вида Петровић Шкеро представили су своју Студију, након чега је уследила дискусија у којој су учешће узели председник АКС Драгољуб Ђорђевић, судија Омер Хаџиомеровић, проф. др Срђан Шаркић, проф. др Оливера Вучић, др Лепосава Карамарковић, Радован Лазић и Горан Илић испред Удружења тужилаца Србије, адвокат Југослав Тинтор, судија Драгана…
Опширније
Велика конференција о заштити људских права у Палати Србије

Велика конференција о заштити људских права у Палати Србије

Актуелности
  У Палати Србија дана 10.03.2017. године је одржана велика међународна конференција са темом ''Правосуђе у процесу европских интеграција: изазови и могућности за делотворну заштиту људских права'', под покровитељством Министарства правде, Правосудне академије и пројекта ,,Подршка Европске уније Правосудној академији'', којој су у својству представника Алумни клуба Правосудне академије присуствовали председник Синиша Трифуновић и потпредседник Стефан Петровић. Конферанција се бавила питањем односа између Европског суда за људска права и националних судова, као и односном Уставног суда и редовних судова, што је изазвало полемику међу учесницима. Разматране су теме везане за уставне жалбе и представнке пред Европским судом за људска права. Већина присутних се заложила за увођење праксе позивања на конкретне пресуде суда у Стразбуру у домаћим одлукама, а поједини учесници су се залагали и за позивање на конкретне одлуке Уставног…
Опширније
Седма генерација уписала Академију

Седма генерација уписала Академију

Актуелности
Седма генерација корисника почетне обуке за правосудне функционере Правосудне академије потписала је уговоре о раду, чиме су и формално постали део Правосудне академије. Нову генерацију је поздравио директор ПА Ненад Вујић, а испред Алумни клуба су им се обратили председник Синиша Трифуновић и потпредседник Стефан Петровић који су им пожелели добродошлицу и изразили задовољство што је Правосудна академија богатија за нове сјајне правнике. Полазници нове генерације су имали прилику да се међусобно упознају, размене прва искуства и сви присутни су изразили жељу за ступањем у редове Алумни клуба. Правосудна академија и Алумни клуб добили су нову генерацију младих правника који су почев од марта ове годне учинили важан корак у својим каријерама опредељујући се да свој рад посвете правосуђу.
Опширније
Састанак у USAID-у

Састанак у USAID-у

Актуелности
Представник Алумни клуба, Тијана Леваков Вермезовић је 02. марта 2017. године присуствовала консултативном састанку у USAID-у на којем су присуствовали и други представници цивлилног друштва који се баве питањем правосуђа. Тема скупа је била владавина права и приступ судовима из перспективе грађана Републике Србије. У току састанка било је речи и о више различитих пројеката које спроводи USAID, а који су у вези са циљевима деловања Алумни клуба Правосудне академије.  
Опширније