ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА: КОНКУРС ЗА 58 СУДИЈA КАО МАЊКАВОСТ НА ДРЖАВНОМ НИВОУ

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА: КОНКУРС ЗА 58 СУДИЈA КАО МАЊКАВОСТ НА ДРЖАВНОМ НИВОУ

Саопштења
Заштитник грађана објавио је 15. марта 2017. године Редовни годишњи извештај за 2016. годину. Заштитник грађана (ЗГ) међу четири највеће ''Мањкавости на државном нивоу'' у ресору правде наводи то што је Високи савет судства након почетка примене Закона о допунама Закона о судијама огласио избор за већи број судија упркос томе што није донео предвиђени правилник о програму и начину полагања испита за кандидате за судију. ЗГ сматра да објављивање огласа у тој ситуацији ''оправдано доводи у сумњу мотиве'' којима се ВСС руководио објављујући огласе, те истиче да ''арбитрарност и произвољност не смеју наћи место ни у једној фази изборног поступка''. ЗГ закључује да је овакво објављивање огласа могло да има далекосежне последице и да додатно наруши поверење грађана у рад судова, али су након реаговања стручне јавности огласи поништени.…
Опширније
ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АЛУМНИ КЛУБА

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АЛУМНИ КЛУБА

Саопштења
Дана 24. фебруара 2017. године одржана је ванредна Скупштина Алумни клуба на којој је донет нови Статут и изабрано новно руководство. ЗАКЉУЧЦИ СКУПШТИНЕ Сви присутни су се сложили да чињеница да данас већина чланова Алумни клуба нису на правосудним функцијама јасно говори о незавидном положају корисника почетне обуке Правосудне академије. Скупштина је сазвана након што су ДВТ, односно ВСС, уз пробијање законских рокова донели Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први пут бира, односно Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира и након што је ДВТ предложио прве кандидате за заменике јавних тужилаца по новодонесеном правилнику. Јасно је да ова два најважнија правосудна…
Опширније
Фингирање стручности судија

Фингирање стручности судија

Саопштења
У петак, 17. фебруара 2017. године, Високи савет судства (ВСС) објавио је базу питања за писани тест којим се утврђује стручност и оспособљеност кандидата за прву судијску функцију у основним и прекршајним судовима. Објављивањем питања унапред, од којих ће на тесту бити 50, обесмишљава се објективност избора судија, јер се не тестира њихова стручност већ меморисање одавно познатих питања и одговора. Знатан део објављених питања је баналан. Циљ оваквог система јесте да већина кандидата постигне исти, максимални број поена, па да пресудан за избор судија буде усмени разговор са кандидатима пред члановима ВСС. Тиме би ВСС, као ранијих година, дискреционо и потпуно произвољно одлучивао којег ће 'пожељног' кандидата предложити Народној скупштини за избор за судију, на бази веома сумњивих критеријума. Пример за то јесте конкурс из 2014, када је ВСС…
Опширније
Обавештење о ванредној Скупштини

Обавештење о ванредној Скупштини

Саопштења
У складу са чланом 10 ст. 2 и 3 Статута удружења Алумни клуба Правосудне академије, сазивам ванредну Скупштину на образложен предлог Извршног одбора, која ће бити одржана дана 24.02.2017. године у 16:​0​0 часова у великој сали Правосудне академије у Београду, Теразије 41. Имајући у виду положај у којем се налазимо, те неизвесност која нам предстоји у наредном периоду, неопходно је да заузмемо заједнички став о питањима која се намећу као нужна за решавање нашег положаја. Због најширег консензуса и значаја питања неопходно је да се појавимо у што већем броју, како би евентуалне одлуке које се донесу одражавале заједнички став Алумни клуба Правосудне академије. Дневни ред скупштине биће достављен члановима Алумни клуба накнадно. Информацију о одржавању ​С​купштине поделите са осталим колегама из генерација због кратког временског периода до заказане седнице. Тијана Леваков Вермезовић…
Опширније
Поднете иницијативе Уставном суду

Поднете иницијативе Уставном суду

Саопштења
Алумни клуб Правосудне академије је у складу са Одлуком Скупштине Алумни клуба од 30. октобра 2016. године заједно са Удружењем за заштиту уставности и законитости поднео Уставном суду Иницијативу за оцену законитости Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судије који се први пут бира (Сл. гласник РС, бр. 94/2016 од 24. новембра 2016. године), као и Иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости Правилника о критеријумима и мерлима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први пут бира („Службени гласник РС“, бр. 80/2016). Поред јавних иступа у којима је најширој јавности предочено да норме садржане у правилницима Високог савета судства и Државног већа тужилаца садрже решења о избору судија и заменика јавних…
Опширније