Фингирање стручности судија

Фингирање стручности судија

Саопштења
У петак, 17. фебруара 2017. године, Високи савет судства (ВСС) објавио је базу питања за писани тест којим се утврђује стручност и оспособљеност кандидата за прву судијску функцију у основним и прекршајним судовима. Објављивањем питања унапред, од којих ће на тесту бити 50, обесмишљава се објективност избора судија, јер се не тестира њихова стручност већ меморисање одавно познатих питања и одговора. Знатан део објављених питања је баналан. Циљ оваквог система јесте да већина кандидата постигне исти, максимални број поена, па да пресудан за избор судија буде усмени разговор са кандидатима пред члановима ВСС. Тиме би ВСС, као ранијих година, дискреционо и потпуно произвољно одлучивао којег ће 'пожељног' кандидата предложити Народној скупштини за избор за судију, на бази веома сумњивих критеријума. Пример за то јесте конкурс из 2014, када је ВСС…
Опширније
Обавештење о ванредној Скупштини

Обавештење о ванредној Скупштини

Саопштења
У складу са чланом 10 ст. 2 и 3 Статута удружења Алумни клуба Правосудне академије, сазивам ванредну Скупштину на образложен предлог Извршног одбора, која ће бити одржана дана 24.02.2017. године у 16:​0​0 часова у великој сали Правосудне академије у Београду, Теразије 41. Имајући у виду положај у којем се налазимо, те неизвесност која нам предстоји у наредном периоду, неопходно је да заузмемо заједнички став о питањима која се намећу као нужна за решавање нашег положаја. Због најширег консензуса и значаја питања неопходно је да се појавимо у што већем броју, како би евентуалне одлуке које се донесу одражавале заједнички став Алумни клуба Правосудне академије. Дневни ред скупштине биће достављен члановима Алумни клуба накнадно. Информацију о одржавању ​С​купштине поделите са осталим колегама из генерација због кратког временског периода до заказане седнице. Тијана Леваков Вермезовић…
Опширније
Поднете иницијативе Уставном суду

Поднете иницијативе Уставном суду

Саопштења
Алумни клуб Правосудне академије је у складу са Одлуком Скупштине Алумни клуба од 30. октобра 2016. године заједно са Удружењем за заштиту уставности и законитости поднео Уставном суду Иницијативу за оцену законитости Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судије који се први пут бира (Сл. гласник РС, бр. 94/2016 од 24. новембра 2016. године), као и Иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости Правилника о критеријумима и мерлима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први пут бира („Службени гласник РС“, бр. 80/2016). Поред јавних иступа у којима је најширој јавности предочено да норме садржане у правилницима Високог савета судства и Државног већа тужилаца садрже решења о избору судија и заменика јавних…
Опширније